null

Robert Stranc

Ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia w Sierpcu w klasie fortepianu. W roku 2002 uzyskał tytuł mgr sztuki na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Akademii Bydgoskiej im K. Wielkiego o specjalnościach: Dyrygentura chóralna, Edukacja muzyczna i Muzyka kościelna (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Kontynuował następnie naukę na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku na kierunku: Dyrygentura orkiestr dętych oraz na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kierunku: dyrygentura o spec. dyrygentura symfoniczno-operowa. Ukończył Instrumentalistykę w klasie fortepianu prof. Macieja Pabicha w Akademii Muzycznej im. Jana Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Ukończył XXIII Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny organizowany przez Towarzystwo im. F. Liszta we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Andrzeja Jasińskiego oraz prof. Alexieja Orłowieckiego z Rosji. W 2016 ukończył II Mistrzowski Kurs Dyrygowania zorganizowany w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy z prof. Tatianą Malyshevą z Akademii Muzycznej w Moskwie.

W 2005 roku odbył staż jako dyrygent w Orkiestrze Reprezentacyjnej Policji w Warszawie, w latach 2006-2008 w Orkiestrze Koncertowej im. S. Moniuszki Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Warszawie a aktualnie w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca "Mazowsze".
W latach 2003-2005 był kierownikiem muzycznym we Włocławskim Centrum Kultury we Włocławku oraz kierownikiem muzycznym Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy", 2008-2011 dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem a od 2011 pełni funkcję dyrektora artystycznego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr o/Pomorski w Toruniu.
Aktualnie jest nauczycielem w Gimnazjum w Kowalu oraz dyrygentem Orkiestry MOSP W Kowalu oraz nauczycielem i dyrygentem orkiestry w Szkole Muzycznej I stopnia w Radziejowie. Jest redaktorem wielu nagrań płytowych(m. in. Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy", Zespołu "Kerygma", Orkiestry MOSP w Kowalu),członkiem komisji konkursów i festiwali muzycznych. Od 2016 jest ekspertem z zakresu Dyrygentury, Prowadzenia zespołów oraz Fortepianu na liście Ministra Edukacji Narodowej.

 

null

Barbara Snopkowska

Jest nauczycielem wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Piotra Tylickiego w Kowalu. Ukończyła studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studia podyplomowe o specjalizacji: Nowoczesne metody fizjoterapii dzieci i młodzieży. Jest założycielem, choreografem i opiekunem grupy mażoretek towarzyszącej Orkiestrze Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

 

null

Piotr Raszka

Pełni funkcję z-cy dyrygenta oraz gospodarza orkiestry. Z orkiestrą OSP w Kowalu związany od 1982 r. Naukę gry rozpoczął w orkiestrze. Początkowo był to Alt a następnie Kornet. Podczas całego okresu członkostwa w OSP w Kowalu został obdarzony zaufaniem druhów i powierzono mu funkcję gospodarza orkiestry oraz zastępcy kapelmistrza,którą pełni do dziś.

 

Dyrygenci i kapelmistrzowie OSP i MOSP w Kowalu od 1908 r.

Nazwisko i imię

Okres pełnienia funkcji


Milewski Jan

1908 - 1917


Lemański Stanisław

1917 - 1925


Nowakowski Stanisław

1925 - 1927

1928 - 1929


Adamski Wacław

1929 - 1930


Siwek Bolesław

1931 - 1932


Hejman Alfred

1932 - 1933


Gradowski Teodor

1933 - 1934


Nowakowski Stanisław

1934


Domański Ludwik

1938 - 1939


Szylejko Wacław

1947 - 1950


Nieznański Henryk

1950 - 1951

1952 - 1961


Kowalski Stanisław

1962 - 1973


Pawłowski Bogumił

1973 - 1976


Kowalski Stefan

1976 - 1993


Raszka Piotr

1993 - 1995


Kowalski Stefan

1995 - 2008


Stranc Robert

2008 - obecnie


 

Gospodarze i zarządzający orkiestrą OSP i MOSP w Kowalu od 1908 r.

Nazwisko i imię

Okres pełnienia funkcji


Milewski Jan

1908 - 1917


Głuchowski Mieczysław

1917 - 1920


Brykalski Karol

1920 - 1923


Mariański Antoni

1923 - 1925


Kublik Jan

1925 - 1926


Nowakowski Stanisław

1926 - 1927


Mizerski Antoni

1928


Markiewicz Jan

1928 - 1930


Woźniak Jan

1930 - 1934


Głuszkowski Franciszek

1947 - 1951

1952 - 1960


Głuszkowski Feliks

1961 - 1995


Raszka Piotr

1995 - obecnie